DJI_0361
DO402017
DO406469 (Medium)
DO406481 (Medium)
DO402029 (Medium)
DO402046 (Medium)
DO402058 (Medium)
previous arrow
next arrow
Room 1
Room 1

ການບໍລິການຂອງໂຮງແຮມສິງຫາ

ເປັນອີກໜື່ງທາງເລືອກ ທີ່ທ່ານມາທ່ຽວ ທີ່ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂຮງແຮມສິງຫາ ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການທ່ານ ເປັນໂຮງແຮມ ທີ່ບໍລິການແບບອົບອຸ່ນແລະເປັນກັນເອງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນໃຈກາງເມືອງ ສະດວກສະບາຍ ທີ່ອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເຊັ່ນ: ໄກ້ຮ້ານອາຫານ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ຕະຫຼາດກາງຄືນ, ໄກ້ຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າ ແລະ ບໍ່ໄກຈາກສະໜາມບີນ ແລະ ສະຖານີລົດໄຟ ພຽງໃຊ້ເວລາໂດຍສະເລ່ຍ 8 ນາທີ ແມ່ນເຖິງໂຮງແຮມ.

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງໂຮງແຮມ

ຟຣີວາຍຟາຍ

monitor, tv, television-155158.jpg

ໂທລະທັດ

ຕູ້ເຢັນ

ແອ

ໄດຣເປົ່າຜົມ

ໝໍ້ຕົ້ມນ້ຳ

ປະເພດຫ້ອງ

Standard Room

This double room features a iPod dock, satellite TV and air conditioning.

32$

Deluxe Double Room

Rooms are 25 square metres.

37$

Twin Room

Rooms are 25 square metres.

40$

VIP Room

Rooms are 25 square metres.

50$

Family Room

Rooms are 25 square metres.

52$

Triple Room

Rooms are 25 square metres.

52$

ບໍລິການເສີມ

ນວດແຜນບູຮານ

ບໍລິການຊັກລີດ

ຈັດງານລ້ຽງ ທີ່ຫ້ອງອາຫານ

ບໍລິການຫ້ອງປະຊຸມ

Dining in Laos

Explore where to eat when you visit Laos
Come and enjoy the multiple restaurants and bars in Vientiane.

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໄກ້ກັບໂຮງແຮມ

– ຫ່າງຈາກສະໜາມ ບິນ ປະມານ 2.5 ກິໂລແມັດ, ໃຊ້ເວລາປະມານ 5 ນາທີ
– ຫ່າງຈາກສະຖານີລົດໄຟ 3 ກິໂລແມັດ ໃຊ້ເວລາປະມານ 8 ນາທີ
ໄກ້ກັບສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍໆແຫ່ງເຊັ່ນ
– ໄກ້ ສວນອາຫານສິງຫາ 200 ແມັດ( ໃສ່ໂລໂກ້ຮ້ານອາຫານ)
– ໄກ້ ພະທາດມິ່ງເມືອງ ( ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນາທຳ)
– ໄກ້ ຕະຫຼາດກາງຄືນ Night Market
– ໄກ້ ຊູບເປີມາເກັດ